MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

İŞBU HİZMET SÖZLEŞMESİ GENEL HÜKÜMLERİ YASAL HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER İLE İLGİLİ OLARAK ÖNEMLİ BİLGİLER İÇERMEKTEDİR.


1. TARAFLAR


1.1. İş bu sözleşme,Diyarbakır/Merkez  adresinde faaliyet gösteren firma Diyarbilisim İnternet Hizmetleri (bundan sonra Diyarbilisim olarak anılacaktır) ile www.Diyarbilisim.com (Bundan sonra Site olarak anılacaktır) üzerinden Diyarbilisim ürün ve hizmetlerini satın almak suretiyle Site’de bulunan ilgili form ile bilgileri alınan gerçek ya da tüzel kişi (bundan sonra MÜŞTERİ olarak anılacaktır) arasında aşağıda belirtilen biçim ve şartlar dahilinde kabul edilmiştir.


1.2 Bu Sözleşmeyi elektronik olarak kabul etmeniz bu Sözleşmeyi ve birlikteinde işbu Sözleşmeye referans olarak ilave edilmiş olan Diyarbilisim.com adlı internet adresinde bulunan kurumsal politikaları ve/ya da sözleşmeleri okuduğunuz, anladığınız, mutabık olduğunuz ve bu Sözleşme hükümlerinin tarafınız için bağlayıcı olduğunu kabul ettiğiniz anlamına gelecektir.


1.3 Müşteri, işbu Sözleşmenin kuruluş aşamasında beyan ettiği TC Kimlik Numarası dahil bütün kimlik bilgilerinin, işbu Sözleşmenin geçerli bir biçimde kurulması için zorunlu ve önkoşul niteliğinde olduğunu kabul eder. Müşteri’ye ait kimlik bilgilerinin yanlış ya da eksik olduğunun sonradan belirleme edilmesi durumunda, Diyarbilisim ’in yapacağı bildirim üzerine, söz konusu yanlışlık ya da kusur müşteri tarafından 2 gün içerisinde giderilecektir. Aksi halde, Diyarbilisim, işbu sözleşmeyi haklı nedenle ve tazminat ve aynısı herhangi bir yükümlülük doğmaksızın derhal feshetme hakkına sahiptir. Müşteri, Diyarbilisim’in, söz konusu bilgilerdeki yanlışlık ya da kusurlerden kaynaklanan birçok zararını tazmin etmeyi kabul ve taahhüt eder.


1.4 Taraflar işbu Sözleşmede yazılı bilgilerin doğruluğunu beyan, kabul ve taahhüt ederler.


2. KONU2.1 İşbu Sözleşme, Müşteri tarafından site üzerindeki prosedürlerinde, siparişlerinde, gönderdiği mesajlarında kayıt prosedüründe vermiş olduğu bilgiler doğrultusunda yapmaya ve yapmamaya izni olan bölümleri, siparişlerinde tercihleri uyarınca alacağı hizmetler karşılığında Diyarbilisim'e ödeyeceği ücretleri düzenleyecektir. Bu hizmet ve prosedür açıklamaları aşağıda belirtilmektedir.


2.2 Üyelik bilgileri Müşteri tarafından üye olunma sırasında girilen bilgilerdir. Bu bilgiler yapılan prosedürlerde baz alınacağından Müşteri ve üyenin bu bilgileri hatasız kusursuz ve doğru girdiği varsayılmaktadır. Bilgilerin yanlış, eksik ya da güncel olmaması nedeniyle meydana gelecek zarardan kaynaklı Müşteri sorumludur. Bilgilerin yanlış, eksik ya da güncel olmaması durumunda Diyarbilisim, hizmeti, kendi belirleyeceği süre zarfında askıya alabilir.


2.3 Diyarbilisim, üyelik kayıt, satın alma ya da benzer prosedürler sırasında: duyuru, kampanya, bildirimlerde bulunmak ya da hesap onayı gibi güvenlik protokollerini uygulamak için cep telefonu, e-posta vb. iletişim bilgilerinin paylaşılmasını zorunlu kılabilir ve bu bilgilerin doğruluğunu sağlama kodu vb. gibi tekniklerle onaylanması talep edilebilir. hizmetlerin kullanabilmesi için onay prosedürleri tamamlanması gerekir.


2.4 Diyarbilisim Müşterinin üyelik esnasında paylaşmış olduğu iletişim bilgilerini kullanarak, sahip olduğu hizmetlere ilgili bildirimler ya da bültenler gönderebilir.


3. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ3.1 Diyarbilisim, müşterinin isteği üzerine sipariş olarak ilettiği hizmetleri sağlayacaktır. Diyarbilisim, müşterinin siparişini aldıktan sonra siparişi kısmen ya da tamamıyla kabul ettiğine dair Siparişin kabulü mesajı gönderecektir. Diyarbilisim ilgili hizmet karşılığı ücretin tahsil edilmesi kaydıyla söz konusu siparişte belirtilen hizmeti vereceğini taahhüt edecektir.


3.2 Ödeme biçimi, kdv farkları sipariş sırasında çıkartılacak toplam miktar ile belirlenerek müşterinin aylık, 3 aylık, 6 aylık ya da yıllık ödeme seçimine göre ödenmesi gereken ücretler Diyarbilisim tarafından bildirilecektir. Hizmet bedelleri tahsil edilmedikçe, Diyarbilisim’in hizmet verme yükümlülüğü bulunmamaktadır.


3.3 Sipariş kabulü ve prosedürlerin onaylanmasından sonra Diyarbilisim, müşteri siparişi ayrıntıında bulunan hizmete dair server bilgisi, kontrol panel, ftp, sql ve e-posta kullanıcı adları ve şifrelerini müşteriye iletecek ve hizmet başlamış olacaktır. İlgili hesapların ve şifrelerin sorumluğu müşterinin sorumluluğunda olup, şifrelerin yeterli güvenlik seviyesinde belirlenmemesi ya da basit tahmin edilebilir nitelikte belirlenmesi, bu şifrelerin başka birinın eline geçmesi, yetkisiz kişilerce kullanımı vb. durumlarda doğabilecek zarar ve ziyandan münhasıran müşteri sorumlu olacaktır. Bu kapsamda müşterinin, Diyarbilisim’e karşı herhangi bir talep hakkı bulunmamaktadır.


3.4 Müşteri aldığı hizmet dahilinde Diyarbilisim tarafından aldığı beyan ve uyarılara uyacağını taahhüt eder. Müşteri, hosting hesabından yararlanırken Diyarbilisim tarafından yayınlanan birçok ihtar yada bildirime uymayı beyan, kabul ve taahhüt eder. Müşteri, almış olduğu bulundurma hizmetinde kendisine bedava ve sınırsız olarak verilen hizmetleri yine ücretli veya bedava ve/ya da sınırlı veya sınırsız olarak üçüncü kişilere dağıtamaz, satamaz.


3.5 Müşteri hizmet dahilinde sahip olduğu program ve uygulamaları kullanarak erişim hakkı bulunmayan dosya ya da uygulamalara erişmemeyi, bu tarz bir problemdan kaynaklı herhangi bir sorun yaratmamayı, oluşabilecek problem ve sorunlerde zararı karşılamayı taahhüt eder. Domain yenileme, uzatma, aktarım gibi prosedürlerin takibini ve bu prosedürler hakkında bütün sorumluluğun kendisinde olduğunu kabül ve taahhüt eder.


3.6 Müşteri alan adı, hosting, ya da aldığı hizmetlerin kullanılması sırasında yürürlükte olan ya da sözleşme süresince yürürlüğe girecek olan vergi, harç ve benzer yükümlülüklerin kendisine ait olduğunu ve karşılayacağını kabul ve taahhüt eder.


3.7 Müşteri hizmeti dahilinde barındırdığı bütün dosya, doküman ve uygulamalardan, internet sitesi ve e-posta hizmetleri ile kullanacağı ve yararlanacağı bütün prosedürlerden kendisi sorumlu olduğunu, söz konusu veri, bilgi ve beyanların yasalara aykırılığından doğabilecek bütün hukuki ve cezai sorumluluğu kendisi karşılamayı kabul ve taahhüt eder. İş bu hususta doğabilecek problemlerdan Diyarbilisim 'a herhangi bir eksiklik iletilemez. Diyarbilisim sayfaları gönderilmeden önce gözden geçirmez, doğruluğunu sağlamaz, ciro etmez ya da kullanıcı tarafından yapılmış sayfalar için herhangi bir biçimde bir sorumluluk almaz. Diyarbilisim kullanıcı hesaplarını bu ana hatları ihlal ettiği için ya da diğer bir nedenle ya da Diyarbilisim un kendi ya da kullanıcılarından herhangi birinin işine zararlı olduğuna inandığı için fesih edebilir. Diyarbilisim hukuka aykırılık eden filleri ve eylemleri öğrendiğinden itibaren müşteriye haber vermeden silmek hakkına sahiptir.


3.8 Diyarbilisim, sağladığı hizmet içerisinde bulunan müşteri verilerinin hatalı kullanımlarından, veri içeriklerinden, e-posta ile kullanılan bütün verilerden doğabilecek hiç bir maddi ya da manevi zararlardan sorumlu tutulamaz. Bu verilerin yedekleme ve saklama yükümlükleri müşteriye aittir. Diyarbilisim müşterinin bütün verilerini derli toplu bir şekilde yedekleme ve bakım prosedürüne tabi tutacaktır. Buna rağmen Diyarbilisim hizmetlerinde meydana gelebilecek netti ya da veri kaybından kaynaklı oluşabilecek hatalardan, zarardan ve ziyandan Diyarbilisim sorumlu değildir. FTP, SQL, Log, Emaik vb. 1 hesaba ait bütün hizmetlerin toplam boyutu 2GB'ı aşan sitelerin yedeklemesi tarafımızdan yapılmayacaktır! Verilerin yedeklenmesi sözleşme yazınınde aksi belirtilmediği sürece müşterinin sorumluluğundadır.


3.9 Diyarbilisim, müşteri tarafından sipariş verilmiş ve ödemesi problemsiz olarak gerçekleştirilmiş domain name tescil prosedürlerini yürütecektir. Tescil edilen ve sipariş ile kabul edilen tescil isteği ile ücreti ödenen domain name'in sahibi müşteridir. Diyarbilisim bu hususta müşterinin istekleri doğrultusunda domain name üzerinde prosedür yapabilecektir. Müşteri tarafından domain name üzerinde bir düzenleme, değişiklik ve aktarım isteklerini en hızlıca yapacaktır.


3.10 Diyarbilisim, müşteriye kullandırdığı kontrol paneli, server programları gibi diğer firmalardan alınan program ve hizmetlerin kullanımı esnasında oluşacak veri kayıpları ve zararlardan sorumlu olmaz. Müşteri bu programları sorumluluğu kendinde olmak suretiyle kullanır.


3.11 Müşteri kendi verilerini periyodik olarak yedeklemekle yükümlüdür. Diyarbilisim Müşteri'nin yedekleme yükümlülüğünü ihmal etmesi veya ihlal etmesi durumunda ortaya çıkacak zararlardan sorumlu değildir. Yedekleme hizmeti alınmamış hiçbir server için, para ödemeden veri kurtarma ve yedek prosedürü Diyarbilisim tarafından gerçekleştirilmemektedir.


3.12 Sunucuya kurulacak 3. Parti programlardan ve kullanılacak olan lisanslı ürünlerden Müşteri sorumludur. 3. Parti uygulamalar ile ilgili Diyarbilisim program desteği vememektedir. Ayrıca server içindeki lisanslı ürünlerin tamamı Müşteri sorumluluğundadır.


3.13 Müşteri, sanal server ya da fiziksel server hizmetlerinde aylık olarak en çok 2 (iki) tekrar kurulum (format) hakkına sahiptir.


3.14 Diyarbilisim, siparişlerin tamamında müşteri tarafından belirtilecek kredi kartı bilgilerini, kullanmakta olduğu sanal pos sistemine veya herhangi bir veritabanına kaydetmemektedir. Ödemelerin gecikmesi halinde hizmetin durdurulması ve ödemesiz yedek verilmemesi hakkını saklı tutmaktadır.


3.15 Diyarbilisim, süresi dolmuş alan adı, hosting, ya da diğer sunmuş olduğu hizmetleri süre bitiminden sonra durdurma, hizmeti tamamıyla iptal etme hakkını saklı tutmaktadır. Süresi dolmuş ya da ödemesi sağlanmamış hizmetlerin iptalinden sonra herhangi bir veri kaydı tutma yükümlülüğü bulunmamaktadır.


3.16 Diyarbilisim, Satılan hizmetler File Hosting değil Web Hosting hizmetidir. Bundan kaynaklı FTP hesaplarında Web Dosyaları dışında hertürlü (muzik,oyun,proğram,film,mp3,rar,zip,exe vb.) uzantılı Dosyalar barındırmak ve upload/download ettirmek yasaktır bu içerikler bulunduğunda silinecektir sözleşmeye uymayan hesaplar ise yeniden açılmamak üzere askıya alınacaktır.


3.17 Diyarbilisim, Sunucularda çalışan zaman içindenmış görev (cronjob)'lara limit koymaktadır. 1 hesap 20 dakikada yalnızca 1 cron çalıştırabilir. Fazla cronjob çalıştıran hesaplar yoğunluk oluşturacağından bilgi verilmeden askıya alınabilir.


3.18 Diyarbilisim, Toplu e-posta gönderimi veya arzusiz e-posta iletimi (spam e-posta) hizmeti sunmamaktadır. Sağlamış olduğu hizmetler üzerinden bu tarz gönderimler yapılamaz. Bu tarz gönderimlerin belirlenmesinde hizmetin tamamına erişimini bloklar. Gönderimin bir kez daha yenidenlanması halinde hizmet iptal edilir ve zarar tazmini olarak ödeme iade edilmez. Hizmetlerimiz arasında Mailing hizmeti mevcut değildir.


3.19 Diyarbilisim İnternet Hizmetlerin'de Yetkili olan yada Satış, Destek, Muhasebe Departmanlarında Çalışanlara olası argo kelime, hakaret, tehdit ve gerçek olmayan suçlamalarda Yetkili kişiler Firmayı ve şahsını güvenliğini sağlamak adına hizmeti askıya alıp iptal etme hakkına sahiptirler. Bu davranışlarda bulunan bireysel/kurumsal kişiler ödeme iadesi kapsamı dışında kalmaktadırlar.


3.20 Diyarbilisim, vermiş olmuş ürün ve hizmetlere özel kullanım şartlarını ürün ve hizmete özel hazırlanmış internet sayfasında belirtmektedir. Kullanıcılar hizmetleri satın aldıklarında bu şartları da kabul etmiş sayılırlar.


3.21 Diyarbilisim, vermiş olduğu ürün ve hizmetlerde zamanla değişikliğe gidebilir.


3.22 Müşteri, almış olduğu hizmetleri diğer kullanıcılara zarar vermeyecek biçimde kullanmakla yükümlüdür. Diyarbilisim bu tür kullanımların belirlenmesinde Müşteri'yi uyarıp revizyonsini isteyebilir ya da bilgi vermeden hizmeti geçici olarak askıya alabilir.


3.23 Müşteri, kullandığı hizmetlerde Limitsiz olarak belirtilen bütün kaynakların iyi niyet ve genel kullanım şartlarına makul biçimde kullanması halinde limitsiz olduğunu kabul ederek hizmetine devam eder. Sunucu kaynaklarının aşırı kullanımı ya da kaynakların amacı dışında kullanımı gibi durumlar olması halinde Diyarbilisim Müşteri'yi uyarıp revizyonsini isteyebilir ya da bilgi vermeden hizmeti geçici olarak askıya alabilir.


3.24 Diyarbilisim, kullanılan ürün ve hizmetin içeriği ve kapsamından bağımsız olarak, herhangi bir şart ileri sürmeden hizmeti sonlandırma kararı alabilir. Bu durumda kullanıcıya hizmet ve ürün den kalan bakiyesi iade edilir. Müşteri iade prosedürünü kabul etmemesi ya da ilgili bildirimlere yanıt vermemesi halinde ilgili bakiye hesabına artı bakiye olarak yansıtılır.


3.25 Diyarbilisim, Alan adı Tescil hizmetlerinde birebir olarak ICANN ve alan adı ana üreticisi pozisyonunda bulunan REGISTRAR şirketlerin şartlarına uymaktadır. Bu hususta bütün sorumluluklar ve süreçler REGISTRAR şirketlerin şartları olarak geçerlidir. Alan isimlerinin tescil süreçleri program sistemleri tarafından yönetilir, bu programlar Diyarbilisim ve Registrar şirketler üzerinde çalışmaktadır. Bu çalışma sırasında yaşanabilecek arıza ya da erişim problemlerindan kaynaklı tescil, güncelleme, düzenleme, değişiklik, silme gibi süreçlerde yaşanabilecek hatalarda Müşteri bütün sürecin denetiminden sorumludur.


3.26 Alan adı tescil, yenileme ya da düzenleme prosedürleri 3. parti programlar ya da manuel prosedürler vasıtasıyla yapılmaktadır. Bu tür prosedürlerden kaynaklabilecek hatalarda kullanıcının Hatayı fark etmesi ya da tarafına registrar firma tarafından uyarı yapılması halinde müşteri bu bildirimleri Diyarbilisim ile paylaşmakla yükümlüdür. Aksi halde oluşabilecek aksaklık, ziyan ya da kayıplardan Diyarbilisim sorumlu değildir.


3.27 Diyarbilisim alanadı tescil prosedürlerinde müşteri bilgilerini kayıt prosedüründen zorunlu olduğu için Domain Operatörü ya da aracı firma ile paylaşmaktadır.Diyarbilisim, Alan adı Tescil Hizmetlerinde, whois bilgisi değiştirme ve doğruluğunun sorumluluğu, alan adı tescil şifresi sorumluluğu, aktarım kilidi sorumluluğu müşteriye aittir. ICANN kuralları gereği doğrulanmayan whois bilgilerinden kaynaklı Diyarbilisim ya da domain operatörleri alanadını askıya alabilir. Whois bilgilerinin doğrulanmasını isteyecek belgeler isteyebilir.


3.28 Kayıt, aktarım, yenileme, whois, NS güncelleme, durum değişikliği vb. domain prosedürlerinde Diyarbilisim hizmet aldığı kayıt operatörüne (registrar) bağlı olan kural ve sözleşmeler ile beraber ilgili ICANN kurallarını uygular. Bu kurallar zamanla değişiklik gösterebilir. Kullanıcı bu sözleşme ve kurallarda yapılabilecek olası bütün değişiklikleri kabul etmiş sayılır.


3.29 Alan adı uyuşmazlığı çözümünde Diyarbilisim, kayıt operatörünün (registrar) kurallarına bağlı olarak prosedür gerçekleştirir. .com .net .org gibi alan adlarında uyuşmazlık çözümü için ICANN kuralları gereği UDRP süreci uygulanabilir. Kullanıcı Diyarbilisim üzerinde bulunan alan adlarında bu maddelerin ve süreçlerin uygulanabileceğini kabul eder.


3.30 Whois gizleme servisi şahsi verilerini güvenliğini sağlamak ya da zararlı spam listelerine girmek istemeyen kullanıcılar tarafından tercih edilmektedir. Bu hizmet kullanıcıyı yasal makamlar tarafından ulaşılmaz kılmadığı gibi Diyarbilisim, bu hizmetin yasa dışı prosedürler için kullanılmasına izin vermemektedir. Whois gizleme hizmetinde %100 gizlilik güvencesi verilmemektedir. Diyarbilisim kullanıcı isteğinden bağımsız olarak whois servisini kapatabilir ya da açabilir.


3.31 Diyarbilisim, Alan adı hizmetlerinde yenileme süreçlerini zamanında gerçekleştirmeyen müşteriler için alan isimlerini süre bitimi itibari ile askıya almaktadır. Diyarbilisim süresi biten alanisimlerini bir park sayfasına yönlendirebilir. Bu askı süreci alan adının üreticisinin belirlediği zamana göre değişir. Bu süre zarfında alan adını satın alan ana müşteri yıllık yenileme bedelini ödeyerek alan adını yenileyebilir ve yeniden geri alarak kullanım hakkını kazanabilir. Alan adı bu süre içerisinde yenilenmediği durumlarda alan adı REDEMPTATION PERIOD'a düşecektir. Bu süreçte alan adının hakkı artık müşteriden çıkmış ve bizim şirketimizin ve registrar şirketin insiyatifine bırakılmıştır. Bu süreçte alan adını Diyarbilisim ya da Registrar farklı bir şirkete satma hakkına sahiptir. Redemptation period sürecinde alan adını yenidendan almak isteyen eski müşteri ya da yeni almak isteyen yeni müşteri dşayeti alan adı üreticisine göre değişmekle beraber ortalama 100 USD olan ceza ücretini ödeyerek geri alabilir. Redemptation period sonrasında alınmayan alan adlarında artık süreç Registrar'ın insiyatifine geçmekte olup bu süreç sonrasında alan adının Diyarbilisim üzerinden geri alınması mümkün olmamaktadır.


3.32 Alan adı hizmetleri satılan bir ürün değil, ücreti ödendiği süre boyunca kullanım hakkı alınan bir hizmet biçimidir. Bu nedenle alan adının bitiş süreleri içerisinde ücretinin ödenmemesi halinde bu hak diğer bir şahsa geçebilir.


3.23. Diyarbilisim alanadı tescil prosedürlerinde müşteri bilgilerini kayıt prosedüründen zorunlu olduğu için Domain Operatörü ya da aracı firma ile paylaşmaktadır.Diyarbilisim, Alan adı Tescil Hizmetlerinde, whois bilgisi değiştirme ve doğruluğunun sorumluluğu, alan adı tescil şifresi sorumluluğu, aktarım kilidi sorumluluğu müşteriye aittir. ICANN kuralları gereği doğrulanmayan whois bilgilerinden kaynaklı Diyarbilisim ya da domain operatörleri alanadını askıya alabilir. Whois bilgilerinin doğrulanmasını isteyecek belgeler isteyebilir.


4. MÜŞTERİ'NİN YASAL MEVZUATTAN KAYNAKLANAN SORUMLULUKLARI


4.1 Müşteri server, alan adı ya da aldığı hizmetlerin kullanılması sırasında pornografik, erotik içerikte yayınlara; casino, başta loto, toto, iddia, tahmin olmak yalnız bunlarla sınırlı olmamak üzere şans oyunlarına dair ve/ya da bu tür oyunları teşvik edici yayınlara yer vermeyeceğini; başta yürürlükte olan 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’un 8. MADDESİ ile diğer ilgili hükümleri ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 10. Bölümü ile diğer ilgili hükümleri olmak suretiyle ilgili ya da sözleşme süresince yürürlüğe girecek olan ilgili ulusal ve uluslararası mevzuat gereği üstüne düşen yükümlülükleri tam ve kusursuz yerine getireceğini, Müşteri’nin, kanun ve nizamlarda belirtilen yükümlülükleri ile işbu sözleşme kapsamında edim ve taahhütlerini hiç ya da gereği gibi yerine getirmemesi durumunda ya da suç teşkil eden eylemlerde bulunduğunun fark edilmesi durumunda, Diyarbilisim'e karşı üçüncü şahıslar tarafından yöneltilecek bütün taleplerden münhasıran ve sınırsız olarak sorumlu olduğunu kabul ve taahhüt eder. Müşteri bu nedenden dolayırle Diyarbilisim'e ve/ya da bildireceği 3. kişi veya resmi kurum ve kuruluşlara ödemeyi ve Diyarbilisim’in bu nedenle uğradığı sair birçok zararı diğerca ihtara ve hükme gerek kalmaksızın aynen, nakden ve defaten tazmin etmeyi kabul ve taahhüt eder.


4.2 Müşteri ilaveten erişimin mümkün olduğu yabancı ülkelere ait hukuk mevzuatı kapsamında suç teşkil eden içerikte yayınlara yer vermeyeceğini kabul ve taahhüt eder. Web Sitesinde, işbu madde kapsamında yasak içerik niteliğinde olan yayınlara yer verilen diğerca internet sitelerine ait urllere yer verilemez, söz konusu internet sitelerinin tanıtımı yapılamaz, download izni verilemez. Web Sitesinde “.exe” uzantılı dosya kullanımı yasaktır.


4.3 İşbu maddeye aykırılık durumunda Diyarbilisim’in ilgili içeriği değiştirme, düzenleme, önleme ve silme hakkı yanısıra Web Sitesinin yayınını durdurma, yayından kaldırma ve Sözleşmeyi tazminat ödeme ya da diğerca bir yükümlülük altına girmeksizin derhal feshetme hakkı saklıdır.


5. SÜRE


5.1 İşbu Sözleşme sipariş ve ödeme prosedürlerinin internet ortamından Diyarbilisim'e iletilmesi ile beraber tarafların belirtilen hak ve yükümlülükleri başlar.


4.2Sözleşme süresi müşterinin ilgili hizmet için sipariş sırasında seçmiş olduğu ödeme periyodu kadardır.


5.3 Taraflar Sözleşmenin sona ermesinden 10 iş günü öncesine kadar Sözleşmenin süre sonunda sona ereceğini ihtar etmemişler ise Sözleşme aynı şart ve hükümler ile önceki sözleşme süresi kadar uzar. (Ücret konusunda meydana gelen değişiklikler saklıdır.


6. ÜCRET


6.1 İş bu sözleşmede belirtilen hizmetler karşılığı olarak ödenecek ücret sipariş prosedürü sırasında belirtilen miktar kadardır. Belirtilen ücretlere KDV sonradan dahil ederek hesaplanır ve müşteriye gösterilerek tahsilat gerçekleşir.


6.2 Diyarbilisim daha önceden haber vermeksizin fiyatlar ve tarifeler üzerinde ileriye dönük olarak değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Müşteri işbu değişiklikler konusu ile ilgili oluşabilecek değişiklikleri peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.


6.3 Ücret döviz cinsinden ise fatura tarihindeki Garanti Bankası satış kuru üzerinden Türk Lirasına çevrilerek öadı verilir.


6.4 Ücret kati sipariş tarihinden itibaren 5. iş günü sonuna kadar sipariş prosedürü sırasında kredi kartı ile ödeme talimatı var ise kredi kartı hesabından, kredi kartı ile ödeme talimatı yok ise müşteri iletişim adresinde belirtilen banka hesap numaralarına ya da Diyarbilisim 'a elden ödemekle yükümlüdür.


6.5 Ödemenin gecikmesi halinde Diyarbilisim kur ya da vade farkı faturası kesme hakkını saklı tutar.


6.6 Diyarbilisim, müşteri ödeme prosedürünü tamamlayıncaya kadar ilgili hizmeti kapatma, açma hakkını saklı tutar.


6.7 Sipariş esnasında ifade edildiği gibi domain/alan adı, SSL sertifikaları ve server hizmetleri (colocation, dedicated, vps sanal serverlar) ile herhangi bir lisanslama prosedürlerinde geri ödeme yapılmaz.


7. ASKIYA ALMA


7.1 Ödeme konusu ile ilgili sorun yaşanması, kredi kartı ile ödemede provizyon problemleri ya da hüküm ve yükümlülükler hakkında maddelerden kaynaklı Diyarbilisim, müşteriye verilen hizmetlerin bütününü, e-posta, internet, ftp hesaplarının tamamını durdurma hakkını saklı tutar.


7.2 Bu durumun devam süresince müşteri adına e-posta, internet, ftp erişimleri yapılamaz ve e-posta hesapları bloklanarak gelen e-postaler geri çevrilir..


7.3 Diyarbilisim herhangi bir Müşteriye ait site hakkında kurum ve kuruluşlar ve/ya da T.C. Mahkemeleri ya da Cumhuriyet Savcıları tarafından verilecek erişimin engellenmesi – içeriğin yayından menfaatilması, talep ve kararları Müşteriye sormadan uygular. Yine Müşteri’nin kimlik bilgileri, ödeme biçimleri ve ayrıntıları, faturalar, giriş çıkış kayıtları vb. evrak ve bilgilerin Emniyet Birimleri, Savcılıklar ve Mahkemeler tarafından talep edilmesi durumunda bu bilgiler Müşteri’ye bildirilmeksizin talep eden mercilerle paylaşılacaktır. Müşteri, bu kapsamda Diyarbilisim’e kayıt olurken kullandığı bilgilerin gerçeğe makul ve kendisine ait biçimde kullanılmak zorunda olduğunu bilmekle beraber, gerçeğe aykırı bilgiler verilmesi durumunda bundan doğan birçok zarar, 3. Kişilerin uğraması muhtemel zararlar da dahil olmak suretiyle Müşteri’ye aittir. Müşteri, Diyarbilisim’in resmi mercilerden gelen erişimin engellenmesi – içeriğin yayından menfaatilması kararına istinaden Müşteri’ye ait siteyi kapatmasından doğacak zararlardan sorumlu olmadığını, hiçbir talepte bulunamayacağını kabul ve taahhüt eder.


7.4 Müşteri, Diyarbilisim serverlarında yetkisi olmayan bölümlere erişmeye çalışamaz.


7.5 Kısa süre içerisinde 2 defa ağını(network) ve diğer müşterilerini etkileyecek biçimde DDoS attack vb. saldırı alan serverlar derhal kapatılır, aynı biçimde kullanım adına tekrar açılabilmesi olası değildir. İlk saldırı neticesinde müşteri bilinçlendirilir ve Müşteri saldırıya uğrayan site/uygulama/oyun vb. içeriğin erişimini kesmekle yükümlüdür.


7.6 Müşteri, kullanmakta olduğu network ağından diğer müşterileri etkileyecek biçimde DDoS attack vb. saldırı çeşitlerini uyguladığı belirleme edildiği an server ya da serverları derhal kapatılır, aynı biçimde kullanım adına tekrar açılabilmesi olası değildir.


8. FESİH


8.1 Diyarbilisim kullanıcı hesaplarının alenen ilgili mevzuatta bulunan hükümleri ihlal ettiğini ve bir ya da birkaç suç nedenunun varlığını fark etmesi ya da Müşteri’nin ödeme yükümlülüğünü yerine getirmediği gibi diğer nedenlerin olduğu ya da Diyarbilisim'in kendi ya da kullanıcılarından herhangi birinin işine zararlı olduğuna inandığı hallerde işbu Sözleşmeyi tek taraflı olarak ve hiçbir ek yükümlülük altına girmeksizin derhal feshedebilir. Diyarbilisim hukuka aykırılık eden filleri ve eylemleri öğrendiğinden itibaren müşteriye haber vermeden silmek hakkını saklı tutar. Bundan kaynaklı, Müşteri Diyarbilisim’e hiçbir sorumluluk yükleyemez.


8.2 Müşteri, işbu Sözleşmenin herhangi bir maddesine aykırı davranarak başta ödeme yükümlülüğünü olmak suretiyle sorumluluklarını ve taahhütlerini yerine getirmediği takdirde veya üye kaydı esnasında beyan ettiği ya da daha sonradan güncellediği bilgilerin doğru olmadığının belirlenmesi durumunda, yukarıyada belirtilen sözleşmeyi askıya alma halinin 7 günden çok devam etmesi durumunda, Diyarbilisim hiçbir ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın sözleşmeyi hiçbir ek yükümlülük altına girmeksizin tek taraflı olarak feshetme hakkına sahiptir.


8.3 Bu biçimde gerçekleşecek fesih sonrasında Müşteri; hizmetin kalan süresine bakılmaksızın ödemiş olduğu son sözleşme ücretini geri isteyemeyeceğini, fesih tarihinde yürürlükte olan emsal sözleşme bedelinin 5 katı cezai şart ödemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder. 8.4 Müşteri haklı bir gerekçe ile işbu Sözleşmeyi süresinden evvel 10 gün önce yazılı olarak ihtar etmek şartı ile feshetme hakkına sahiptir.


8.5 Sözleşmenin sona erme süresinden önce ihbar süresine uymadan ve haklı bir gerekçe bildirilmeden Müşteri tarafından feshedilmesi durumunda Sözleşme sonuna kadar ödenecek olan ücretlerin 1/2 sini defaten ve peşin olarak ödemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder.


9. İLETİŞİM VE BİLGİ ADRESLERİ


9.1 Müşteri, Diyarbilisim sistemi üzerindeki adres, telefon, e-posta gibi irtibat bilgilerini doğru olarak girmekle ve güncel tutmakla yükümlüdür.


9.2 Taraflar konusu sözleşmeden kaynaklanan birçok tebligat için taraflar sipariş adresinde belirtilen posta adreslerini yasal ikametgâh olarak kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir.


9.3 Müşteri’nin işbu Sözleşmede belirtilen adresi kanuni tebligat adresi olup, söz konusu adresin değişmesi ve bu değişikliğin karşı tarafa 7 gün içerisinde yazılı olarak ve sistem üzerinden bildirilmemesi durumunda, Sözleşmede belirtilen adrese yapılan tebligatlar usulüne makul ve geçerli sayılacaktır. İhtilaf durumunda, Müşteri bu adrese yapılan tebligatı almadığı, bünyesinden haberdar olmadığı iddiasında bulunamaz.


9.4 Diyarbilisim sözleşme süresi içinde müşteri'ye tahsis ettiği elektronik posta adresine mesaj, bilgi, yazı, ihtar, ödeme bildirimi, hesap hareket çizelgesi, hesap ekgerilimi gönderebilir. Müşteri söz konusu elektronik iletilerin alınmadığı yada kendisine ulaşmadığı iddiasında bulunamayacağı gibi yasal anlamda tebliğ etmiş sayılacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.


10. ÜCRET İADE KOŞULLARI


10.1 Alan adı, Kiralık server ve paylaşımlı server hizmetleri, SSL Sertifikaları ve Lisanslı ürünler için ücret iadesi bulunmamaktadır. Sipariş yalnız mücbir neden ve/ya da Müşteri eksikliğindan kaynaklanan nedenler haricinde Diyarbilisim’in eksikliğindan kaynaklı hazırlanmamışsa ücret iadesi yapılabilmektedir. Sunucu barındırma hizmeti için Müşteri, aldığı hizmetler ile ilgili olarak Diyarbilisim ana sayfasında belirtilen ve işbu Sözleşmenin eki İade Koşulları içerisinde bulunan geri ödeme süresi dolmadan önce hizmetleri kullanmaktan vazgeçip ücret iadesi isteyebilir.


10.2 Diyarbilisim ücret iadesini, ücreti iade edilecek hizmetin durdurulmasından sonraki 7 iş günü içinde yapar. Müşterinin kredi kartı ile yaptığı ödeme banka sistemi, paypal ile yapılan ödeme paypal sistemi üzerinden iade edilir. İade prosedürü sırasında banka sisteminden kaynaklanan masraf ve nettilerden ve kur farklarından Diyarbilisim sorumlu tutulamaz.


10.3 Diyarbilisim şayet Müşteriye iadeye konu hizmet için fatura kesti ve ulaştırdıysa ücret iadesi esnasında bu fatura için aynı bedelle iade faturası kesilmesini isteyebilir. Müşteri iade faturası kesmezse ya da Diyarbilisim'e ulaştırmazsa ödeme yapılmaz.


11. ÜCRETİN ÖDENMESİNDE TEMERRÜDE DÜŞÜLMESİ


11.1 Müşteri, aldığı hizmetlere karşılık müracaat tarihini takip eden 7 gün içinde ödeme gerçekleştirmediği takdirde temerrüde düşmüş sayılır. Bu durumda Diyarbilisim kur farkı faturası kesebileceği gibi dilerse fatura tarihinden itibaren aylık %15 gecikme faizi talep edebilir. Müşteri bu gecikme faizi ve kur farkı faturasını ödemeyi beyan ve kabul eder.


11.2 Müşteri, işbu Sözleşmeden doğan her tür alacak için Diyarbilisim'in dava veya icra takibi açması durumunda de aylık %15 gecikme faizi, bakiye borç miktarının %50'si kadar cezai şart, avukatlık ücreti ve diğer bütün yasal giderleri ödemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder.


11.3 Müşteri, işbu Sözleşmeden doğan alacaklarının tahsili için yasal mercilere İhtiyati Haciz ve İhtiyati tedbir için başvurması durumunda Diyarbilisim'in teminatsız İhtiyati Haciz ve İhtiyati Tedbir kararı almaya yetkili olduğunu yalnız buna rağmen mahkemelerce teminat istendiğinde, bankalardan alınacak teminat mektuplarından doğacak komisyon ve birçok ücretin kendileri tarafından ödeneceğini ve bu konulara hiçbir itirazda bulunmayacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.


12. GİZLİLİK KURALLARI


12.1 Diyarbilisim hizmetlerini kullanan müşterilerinin tüm isim, adres, telefon, e-posta gibi bilgilerini saklamayı ve 2. maddede zikredilen koşullar ile emniyet, mahkemeler ve savcılık makamları ile idare makamlardan talep edilmesi durumları dışında hiç kimseyle paylaşmamayı taahhüt eder.


12.2 Diyarbilisim Müşteri bilgilerini Telekomünikasyon Kurumu üyeliği sebebiyle bağlayıcı kurallara tabi olduğu için, Telekomünikasyon Kurumu dahil tüm T.C. Resmi Kurum ve Kuruluşlar tarafından talep edilmesi halinde adli birimlere verebilir.


12.3 Diyarbilisim Kredi Kartı bilgilerinizi saklamaz. Bu bilgiler ödeme esnasında SSL ( Güvenli Bağlantı ) kullanılarak yalnızca bankaya iletilir ve bankadan geri dönen ödeme yapıldı bilgisini saklar.


12.4 Diyarbilisim Müşteri itiraz etmediği sürece, hizmet verdiği sitelerin adreslerini ve hizmet türünü referans olarak sitesinde yayınlayabilir. Müşteri’nin sitesinin adresinin yayınlanmasına itiraz etmesi halinde bu adres referans listesinden menfaatilır.


12.5 Diyarbilisim Sitesinin Ödeme, Üyelik gibi güvenlik gerektiren bölümlerinde Rapid SSL tarafından sağlanan SSL Sertifikası ile güvenlik sağlar. Bunun dışında kötü amaçlı sanal saldırılara karşı mümkün olan tüm programsal ve donanımsal tedbirleri alır.


12.6 Müşteri, işbu Sözleşme kapsamındaki işin ifası sırasında ve işbu Sözleşme bundan dolayı elde edeceği, Diyarbilisim’e ait ve Diyarbilisim tarafından gizli bilgi olarak belirtilmiş olsun olmasın, hiçbir bilgiyi, Diyarbilisim’in yazılı izni olmaksızın üçüncü kişi veya kurumlara açıklamamayı ve bu tür bilgilerin gizliliğinin işbu gizlilik prensibi dahilinde korunacağını, aksi takdirde Diyarbilisim’in bu nedenden dolayı uğrayacağı birçok zararı ilk talep anında nakden ve defaten tazmin etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.


13. DELİL SÖZLEŞMESİMüşteri, işbu Sözleşmeden doğabilecek uyuşmazlıklarda Diyarbilisim'e ait birçok defter ve girdilerinin geçerli, bağlayıcı, net ve münhasır delil olacağını kabul eder. Bu madde H.M.K 193. maddesi uyarınca yazılı delil niteliğinde olup yukarıyada belirtilen delillerden diğer delil ikame edilemez.


14. SAİR HÜKÜMLE


15.1 DEVİR VE TEMLİK YASAĞI Taraflar, işbu sözleşme gereği hak ve yükümlülüklerini hiçbir biçimde devir ve temlik edemez. Müşteri, Diyarbilisim adına veya hesabına üçüncü bir şahısla bir prosedür veya anlaşma yapamaz. Bu hükme aykırı olarak devir ve temlik söz konusu olsa bile Tarafların birçok sorumluluğu devam eder.


15.2 BÖLÜNEBİLİRLİK İşbu Sözleşmenin madde başlıkları yalnızca atıfta bulunulmasını basitlaştırmak içindir ve Sözleşme’nin yorumunda kullanılmaz. İşbu Sözleşmedeki her bir madde, ayrı ve bağımsız bir beyan ya da mutabakat olarak yorumlanacaktır. Sözleşmenin herhangi bir hükmünün yasa dışı, geçersiz veya diğer şekillerde icra edilemez olduğuna karar verilmesi halinde, bu Sözleşmenin geri kalan hükümleri bundan etkilenmeyecek ve ayakta kalmaya devam edecektir.


15. Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri


15.1 İş bu sözleşme bunun yanında 15 ana madde ve alt başlıklardan ibaret olup, taraflarca okunup anlaşılarak imza altına alınmıştır. (İmza altına alınma, siparişin internet ortamında Diyarbilisim'e gönderilmesi ile gerçekleşmiş kabul edilir). Diyarbilisim gerek gördüğü takdirde yeni maddeler ve/ya da alt başlıklar ekleyebilir, çıkartabilir veya maddeler üzerinde değişiklik yapabilir. Müşteri bu değişiklikleri daha önceden kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder.


15.2 İade Şartları, Hizmet'e ait Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikası işbu sözleşmenin eki ve ayrılmaz ögesidir. İşbu sözleşmenin kabul edilmiş olması, eklerinin de okunduğu ve kabul edildiği anlamına gelmektedir.


15.3 İş bu sözleşmenin uygulanması sırasında doğacak birçok uyuşmazlıkların çözümünde Diyarbakır Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. Diyarbilisim tarafından doğabilecek zararlar için müşteri hizmet/ürün için ödeme yaptığı tutarın bir aylık bedelini tanzim edebilir.